Kalendář akcí 2018 - 2019

od září 2018 Pravidelné schůzky v pátek - mladší (do 11 let) 15:00 - 16:00, starší 16:00 - 17:00

15. - 17. 2. Výprava Kutná Hora - celý oddíl, zimní výprava do středověkého města

23. 3. Jump aréna - celý oddíl, sportovní výlet do Prahy

12. - 14. 4. Středisková výprava - společná akce se skauty z celého střediska

8. 5. Výlet světlušky a vlčata - výlet po okolí, možné vzít rodiče či sourozence (bez doprovodu pouze starší 1. třídy)

11. 5. Skautské závody/ Výšlap skautek - akce pouze pro starší, obsah bude upřesněn po domluvě v družině

1. 6. Dětský den v Oplocence - celý oddíl, tradiční akce a opět budeme pomáhat se stanovišti

14 - 16. 6. 2019 Závěrečná výprava do Českého ráje - celý oddíl, poslední akce skautského roku před táborem